Płaca minimalna w górę od 2016 r.

Jak informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej od dnia 1 stycznia wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1 850 zł brutto(1355 zł netto), oznacza to wzrost wynagrodzenia o 5,7% r/r.