Tel: 534 703 838
Email: biuro@ksiegowosc.wyssogota.pl
Promocja! - Nowa działalność gospodarczaPromocja! - zmiana biura rachunkowegoPromocja! - poleć nas innym firmom

Promocja! - Nowa działalność gospodarcza

Nowi klienci otrzymują rabat 50% na pierwsze dwa miesiące, bez żadnych limitów! + pomoc w założeniu firmy gratis.

Więcej

Promocja! - zmiana biura rachunkowego

Klient zmieniający biuro rachunkowe otrzymuje rabat 60% na pierwsze dwa miesiące współpracy, bez limitów!

Więcej

Promocja! - poleć nas innym firmom

Obecni klienci, polecając nasze usługi mogą otrzymać rabat do 70% kosztów usługi miesięcznie!

Więcej

Usługi

Biuro Rachunkowe świadczy kompleksowe usługi z zakresu obsługi księgowej i kadrowo-płacowej przedsiębiorstw i organizacji pożytku publicznego.

Nie prowadzimy szczegółowego cennika usług księgowych – wszystkie usługi wyceniamy ryczałtowo i nie pobieramy dodatkowych opłat za podstawową usługę rachunkową.

Usługi księgowe

– prowadzenie ksiąg handlowych
– prowadzenie książki przychodów i rozchodów
– prowadzenie rejestrów dla potrzeb rozliczenia podatku VAT

– prowadzenie ewidencji ryczałtowych
– sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
– sporządzanie bilansów i rachunków zysków i strat
– sporządzanie deklaracji CIT, PIT, VAT

Usługi kadrowo-płacowe

– wszystkie ewidencje związane z zatrudnianiem pracowników i zleceniobiorców
– PFRON, ZUS, PIT, listy płac itp.
– dostarczamy wzory umów i oferujemy kompleksową konsultację przed zatrudnieniem

Rejestracja nowych firm

– pomoc przy zakładaniu nowego podmiotu i dopełnieniu wszystkich formalności urzędowych

– pomoc w sporządzeniu umowy spółki kapitałowej i osobowej
– pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
– przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub prowadzenia spółki

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych i ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, […]

Więcej
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Urządzenie księgowe służące do bieżącej ewidencji zaszłości (operacji gospodarczych) w uproszczonej formie, tzn. w systemie księgowości pojedynczej. System księgowości polega na ścisłej rejestracji przychodów ze […]

Więcej
Karta Podatkowa

Karta podatkowa – uproszczona metoda wymiaru i poboru należności podatkowych bez ustalania konkretnej podstawy wymiaru podatku (zwłaszcza wielkości dochodu), uwzględniająca jednak rodzaj wykonywanej działalności zarobkowej i ewentualnie określone kryteria (na […]

Więcej
PIT – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce uregulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 361, z […]

Więcej
CIT – Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce Po raz pierwszy w Polsce podatek został wprowadzony ustawą z dnia 31 stycznia 1989 r. Nowa ustawa dotycząca tego podatku została uchwalona 15 […]

Więcej